top of page

ASBESTIKARTOITUS

Asbestikartoitus Temen-Rak
Temen-Rak tekee asbestikartoitusta

Asbestikartoitus on tehtävä kaikille ennen vuotta 1994 rakennetuille rakennuksille ennen purku- tai rakennustöitä

Teetä asbestikartoitus ammattilaisella

Temen-Rak Oy tekee puolueettomia asbesti- ja haitta-ainekartoituksia remonttikohteista sekä ilmamittauksia ennen ja jälkeen remontin. Otamme koepaloja ja toimitamme niitä laboratorioon analysoitaviksi. Yleisimmät rakennusten haitta-aineet ovat asbesti, PAH, PCB ja lyijy. Testitulos selviää yleensä 1–3 vuorokaudessa.

Kartoittaja laatii virallisen tutkimusraportin remontoitavasta kohteesta. Raportti toimitetaan valokuvineen asiakkaalle. Jos tulos on positiivinen, työ tehdään haitta-ainepurkuna.

Temen-Rakin ammattilaisilla on yli kymmenen vuoden kokemus asbestialasta. Hoidamme kartoitukset ammattitaidolla joustavasti – myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kysy tarjousta – annamme arvion mielellämme.

Laki velvoittaa

Asbestikartoitus on asbestiin ja muihin haitta-aineisiin erikoistuneen ammattilaisen tekemä kartoitus, jossa selvitetään asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten.

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

Vastuu kartoituksen teettämisestä on remontin tekijällä/teettäjällä. Asbestikartoitus on teetettävä ennen hankkeen aloittamista.

Puolueettomat asbesti- ja muut haitta-ainekartoitukset – kymmenen vuoden kokemuksella.

ASBESTIPURKUTYÖT

Asbestipurku
Asbestisten mineriittilevyjen poistoa
Asbestia voi löytyä ennen v. 1994 rakennetuista rakennuksista

Asbestin purkua Uudellamaalla

Puramme asbestia kaikista kohteista – kokemusta on yli kymmenen vuoden ajalta. Asbestin purkaminen on luvanvaraista työtä, sillä asbesti on haitallista ainetta. Asbestinpurku vaatii osaamista ja kokemusta, jotta asbestia ei jää haitallisia määriä rakenteisiin ja siitä edelleen sisäilmaan.

Asbestinpurku onkin sallittua vain asbestipurkutöihin erikoistuneille ammattilaisille, kuten Temen-Rak Oy. Koska altistuminen asbestille aiheuttaa haittaa terveydelle, on sen purkaminen tehtävä säädettyjä varotoimia noudattaen, mm. erikoistyöasussa.

Temen-Rak Oy suojaa ja eristää purkutyömaan määräysten mukaisesti. Asiakas pääsee myös eroon löytyneestä asbestijätteestä vastuullisesti, sillä toimitamme asbestijätteen loppukäsittelyyn ja -varastointiin.

Osastoitu asbestinpurku
Temen-Rak Oy purkaa asbestia
Asbestitöistä varoitetaan
bottom of page